I. NỘI DUNG

1. Đối tượng

 Cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên và học sinh đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Nội dung

- Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh: các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các hiểu biết về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của Các Mác – Ănghen; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Tuổi trẻ Bến Tre học tập và làm theo lời Bác: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2019; Di chúc của Bác Hồ.

- Lịch sử, văn hóa dân tộc: lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; kiến thức văn hóa xã hội tỉnh Bến Tre, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

II. HÌNH THỨC

- Hội thi chia thành 2 vòng: Vòng thi tuần và Vòng chung kết

* Vòng thi tuần: Thi trắc nghiệm cá nhân. Thí sinh thi làm bài  trắc nghiệm trực tuyến trên trang điện tử tracnghiem.tuoitrexudua.vn; trong đó thí sinh được thi tối đa 03 lần/tuần. Thí sinh được thi thử tối đa 02 lần trước khi vào phần thi chính thức.

- Thí sinh sẽ trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm; thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu là 20 giây, hết 20 giây nếu thí sinh chưa có phương án trả lời, hệ thống sẽ tự động chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

- Kết thúc mỗi tuần, Ban tổ chức sẽ tổng hợp kết quả và chọn ra 03 thí sinh có đáp án đúng nhiều nhất, trả lời trong thời gian sớm nhất để trao giải thưởng.

Vòng thi tuần được tổ chức thành 4 tuần thi, cụ thể như sau:

Tuần 01: Bắt đầu từ 00h00 ngày 22/4/2019 đến 24h00 ngày 28/4/2019

Tuần 02: Bắt đầu từ 00h00 ngày 29/4/2019 đến 24h00 ngày 05/5/2019

Tuần 03: Bắt đầu từ 00h00 ngày 06/5/2019 đến 24h00 ngày 12/5/2019

Tuần 04: Bắt đầu từ 00h00 ngày 13/5/2019 đến 24h00 ngày 19/5/2019

Lưu ý: Mỗi thí sinh được quyền tham gia 3 lần trong mỗi đợt và lấy kết quả điểm cao nhất làm kết quả cuối cùng; mỗi lần thi sẽ có bộ câu hỏi khác nhau do hệ thống chọn ngẫu nhiên các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi của Ban Tổ chức.

* Vòng chung kết: 20 thí sinh xuất sắc nhất của vòng thi tuần sẽ tham gia thi trắc nghiệm ở vòng chung kết cấp tỉnh. Tại vòng thi này thí sinh phải trả lời 50 câu hỏi trong thời gian 30 phút, mỗi thí sinh chỉ được tham gia 01 lần duy nhất.

III. THỜI GIAN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- Thời gian Cuộc thi trực tuyến: Cấp tỉnh phát động từ ngày 22/4/2019 đến 19/5/2019.

- Cơ cấu giải thưởng:

+ Mỗi tuần, căn cứ kết quả tham gia của các thí sinh, Ban Tổ chức xét trao các giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh hoàn thành bài thi với số điểm cao nhất trong thời gian nhanh nhất và đáp ứng đầy đủ nhất các yêu cầu trong phần hình thức thi.

+ Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức xét trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các cá nhân có điểm số cao nhất và 01 giải tập thể cho đơn vị có tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi cao nhất, trên mức tối thiểu quy định của Ban Tổ chức và có tỷ lệ điểm thi trung bình cao nhất.

- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bến Tre, số 58, đường 3/2, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Email: tgtdbentre@gmail.com điện thoại: 02753. 818 115 hoặc liên hệ đồng chí Đặng Mai Giảng Tân - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, điện thoại: 0901 02 01 01.